شرکت ره آورد سامانه‌های امن در سال 1383 با هدف حضور موثر و تخصصی در حوزه امنیت اطلاعات و ارتباطات و با تمرکز بر تولید، عرضه محصولات و ارائه خدمات در حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات و به خصوص زیرساخت کلید عمومی یا PKI تأسیس شد و اینک با ابداع محصولات و ارائه خدمات و مفاهیم نوین یکی از پیشگامان در حوزه فعالیت خود می‌باشد.
سامانه‌های امن دارای مدارک معتبر بین المللی در زمینه متدولوژی‌های توسعه و مدیریت مراکز صدور گواهی دیجیتال بوده و با تکیه بر دانش فنی، نوآوری و نیز انجام پروژه‌های ملی و کلیدی متعدد، به مجموعه‌ای بی رقیب در زمینۀ پیاده‌سازی و راه اندازی مراکز صدور گواهی دیجیتال و همچنین فعال‌سازی کاربردهای امضای دیجیتال در سیستم‌های کاربردی و به طور کلی در تأمین امنیت فضای تبادل اطلاعات در کشور تبدیل شده است.